Skolereglement hos Svein Svendsen Trafikkskole

Skolereglement hos Svein Svendsen Trafikkskole

 

 

*All avbestilling skjer direkte til den enkelte lærer og senest kl 10 siste virkedag før avtalt opplæring skal gjennomføres direkte til lærer. Avbestilling av obligatorisk opplæring/kurs og praktisk førerprøve avbestilles senest kl 10, 3 virkedager før opplæringen skal gjennomføres. NB!! Ved sikkerhetskurs på øvingsbane må avbestillingen skje senest 7 virkedager før oppsatt kurs for å slippe banegebyr fra NAF. Dette er regler bestemt av NAF. Ved for sen avbestilling må timen, eller den obligatoriske delen/førerprøven betales.             

Unntak: Ved sykdom kan eleven fritas for betaling ved fremleggelse av legeerklæring                           

 * Påbegynte kurs refunderes ikke                                                                                  

* Pakketilbud forhåndbetales i sin helhet. Innbetalte pakker refunderes ikke og kan ikke overdras til andre. Pakkene må brukes innen 1 år fra kjøpsdato. Varene som ligger i pakkene er ikke skjermet for prisjusteringer i perioden den er gyldig. Pakkene er gitt med en fast rabatt. Pakkeavtalen regnes som inngått når den er innbetalt og det forutsettes at elev og foresatt har satt seg inn i og forstått Svein SvendsenTrafikkskoles skoleregler                                                         

 *All opplæring må være betalt senest 3 dager før førerprøve. Hvis ikke blir førerprøven avbestilt, og eleven belastet for dette.

 

 Betalingsrutiner ved Svein Svendsen Trafikkskole

Alle elever har en egen elevkonto på trafikkskolen. Den logger man seg inn på via

nettsiden vår www.sveinsvendsen.no . Du kan også gå direkte på TABSelev.no

Der finner du saldo, kontonummer og KID.

VI KJØRER IKKE PÅ KREDITT. DET SKAL SETTES INN PENGER PÅ AKTUELL ELEVKONTO HVER GANG MAN HAR KJØRT.

Kontonummer, KID og saldo finnes på elev logg inn
Du kan betale via nettbank og Vipps*

*På Vipps kommer det et gebyr på 1,95%. Vi anbefaler bruk av nettbankinnbetaling

Foreligger ikke betaling, sendes det faktura med 60,- i administrasjonsgebyr.

 NB! Alt utestående må være innbetalt på konto senest 3 dager før førerprøven

Vi er fleksible og forsøker å imøtekomme våre kunders ønsker så langt det er mulig.
Praktisk prøve avvikles for våre elever normalt ved Trafikkstasjonen på Billingstad.    

Vi har mange elever hos oss, og således er det en del å holde styr på. Av og til kan det skje en feil. Har du spørsmål, ta kontakt slik at vi får ordnet opp i eventuelle feil med en gang.

TAUSHETSPLIKT

Vi gjør oppmerksom på at de ansatte ved Svein Svendsen Trafikkskole har yrkesetisk taushetsplikt om din opplæring og ditt kundeforhold

PERSONOPPLYSNINGER

Som elev hos Svein Svendsen Trafikkskole er du inneforstått med og godtar at Svein Svendsen Trafikkskole lagrer personopplysninger som er relevant for ditt kundeforhold elektronisk ihht gjeldende reglelverk

Telefontid er mandag-torsdag kl 08.00-16.00, fredag kl 08-14.00.
Av og til er vi forhindret fra å kunne svare på telefonhenvendelser. Du er da velkommen til å nå oss på andre måter. Husk at vi alltid er tilgjengelig på mail ss@svein-svendsen.no

Prisjusteringer kan bli foretatt i løpet av året, og varsles på nettsiden vår samt inne på elevsiden din. Prislisten på vår nettside er alltid oppdatert.  

 

Vi takker for at du valgte Svein SvendsenTrafikkskole og vil gjøre vårt beste for at du skal bli en fornøyd og trygg sjåfør.

 

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo